Persondatapolitik

Valport ApS, Cvr. nr. 38 18 06 73, Kollerupvej 7, 2665 Vallensbæk Strand
Valport Øst ApS, Cvr. nr. 36 72 10 30, Kollerupvej 7, 2665 Vallensbæk Strand
Valport-Midt ApS, Cvr. nr. 39 16 17 37, Teglværksvej 87, 8766 Nørre Snede

(Samlet benævnt: Valport)

I det følgende er der en beskrivelse, af hvordan Valport behandler dine personoplysninger. Vores behandling af dine personoplysninger, er altid i overensstemmelse med regler og principper i Persondataforordningen 2016/679 og databeskyttelsesloven.

Persondatapolitikken er gældende for, hvordan Valport indsamler og behandler personoplysninger. Denne politik er gældende for alle oplysninger, som du afgiver i forbindelse med indhentelse af tilbud eller bestilling af ydelse hos Valport. Ligeledes er nærværende politik gældende, for behandlingen af personoplysninger, der indsamles ved besøg af vores hjemmeside, www.valport.dk.

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse vores kunder og potentielle kunder, om vores behandling af persondata i medfør af Persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Valport er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af persondata, kan vi altid kontaktes på info@valport.dk.

Oplysninger om dataansvarlig
Firma: Valport ApS
Cvr-nummer: 38 18 06 73
E-mail: info@valport.dk
Telefon: 70 60 52 42

Adresse: Strandskadevej 6A 2650 Hvidovre.

Brug af personoplysninger
Dine oplysninger indsamles og behandles som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Typer af personoplysninger

  • Cvr-nummer
  • Navn
  • Adresse
  • Kontaktdata
  • Ejerforhold
  • Kontonummer

Opbevaring af personoplysninger
Alle data som indsamles, opbevares sikkert og fortroligt. Opbevaringen kan både være elektronisk og
fysisk. Behandlingen af persondata, vil udelukkende ske med saglig grund og behandlingen vil kun blive
udført af personer, med saglig grund.
Ved ophør af kundeforholdet vil vi tage stilling til, hvilke oplysninger vi fortsat beholder, og hvilke som
vi sletter. Som udgangspunkt beholdes oplysningerne i 5 år, fra udgangen af det pågældende år, hvor

Hvordan indsamles oplysninger

  • Direkte fra dig
  • Offentlige myndigheder

Videregivelse af personoplysninger
Vi kan videregive dine oplysninger, til en tredjepart som bistår os med driften. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, uden at der foreligger en databehandleraftale eller fortrolighedsaftale. Hvis offentlige myndigheder anmoder om personoplysninger, vil vi videregive disse såfremt vi er forpligtede hertil

Der vil aldrig ske usaglig videregivelse af dine personoplysninger.

Rettigheder
Du kan til enhver tid anmode om ret til indsigt i dine personoplysninger, samt sletning eller rettelse hvis
ikke oplysningerne er korrekte.
Du har ret til at modsætte dig viderebehandling af dine oplysninger, hvis dette ønskes.
Hvis du har afgivet et samtykke til behandling eller videredeling, kan dette til enhver tid tilbagetrækkes.
Efter tilbagetrukket samtykke, vil enhver behandling af dine oplysninger stoppe. Behandling af dine
personoplysninger, som er udført inden indsigelse, vil stadig være lovligt udført.
Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, kan Valport kontaktes på:

E-mail: info@valport.dk.
Telefon: 70 60 52 42

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, kan det gøres ved:

www.datatilsynet .dk/kontakt/